RELACJA Z ODPUSTU

Bp Buzun w Charłupi Małej: Uroczystości Odpustowe ku czci Narodzenia NMP

Maryja przyszła na świat w rodzinie ; w małżeństwie…

         „Mamy świadomość jaką wartością dziś jest małżeństwo i rodzina. Chcemy tego wszystkiego chronić. To tu wzrasta i rozwija się człowiek. W tych środowiskach istnieją różnego rodzaju zagrożenia; dlatego musimy „napiąć nasze mięśnia”; aby tego wszystkiego chronić. Kto nauczy człowieka miłości i prawdy? Musimy dziś być ukierunkowani na owoce Ducha Świętego. Dlatego Maryja dziś uczy nas służby i tego właściwego ukierunkowania. Jej narodzenie – to nasze narodzenie. Dziś człowiek może i powinien narodzić się na nowo” – mówił biskup Buzun podczas Uroczystości Odpustowej w Sanktuarium Maryjnym w Charłupi Małej.

Uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godz. 12.00. Na samym początku, ksiądz Biskup Łukasz Buzun  wraz z asystą wyruszył w uroczystej i bardzo rozbudowanej procesji z plebanii do ołtarza polowego na placu  przed kościołem wokół którego zgromadziły się rzesze wiernych chcących uczestniczyć w tych przepięknych duchowych wydarzeniach. Po przybyciu do ołtarza, Dostojnego Gościa przywitał ks. Prałat Grzegorz Drzewiecki – proboszcz parafii Narodzenia NMP w Charłupi Małej. Ksiądz Prałat wskazał, że dziś w tych niełatwym dla człowieka etapie dziejów potrzeba jest całkowitego zaufania Matce na wzór tych najmniejszych dzieci, które są wpatrzone w matkę, tak jakby podziwiały coś co jest najpiękniejszego w świecie. Maryja jest perłą, która dziś chce być zamknięta w ludzkich sercach, lecz niestety dziś te serca nie potrafią dać Jej odpowiedniego miejsca. Dziś mijają już 82 lat od momentu ukoronowania skroni Matki Najświętszej koronami papieskimi dlatego chcąc uczcić  tą datę winniśmy złożyć Maryi w darze, gotowość obrony Jej świętego wizerunku – mówił ks. Prałat Grzegorz. Gospodarz miejsca wyraził radość, że sam ks. biskup Łukasz jest dzisiaj z tą rzeszą wiernych, która od lat tak ufnie do tego miejsca przychodzi  i kocha Najświętszą Panienkę, którą niektórzy ludzie dziś chcą wyśmiać.

W dalszej części liturgii została wygłoszona homilia w której hierarcha zwrócił uwagę na potrzebę duchowego odrodzenia. Ksiądz Biskup przywołał przykład kobiety, która w rozmowie z ks. biskupem powiedziała, że dziś człowiek ma wiele kłopotów. Dziś istnieje „cała gama trudnych spraw i uczuć. Czego uczy nas Maryja? Oddawać ten cały trud i te złe emocje, nie trzymać i nie dusić ich w sobie, ale ich się pozbywać”. Następnie ks. biskup podkreślił, że Maryja jest bardzo troskliwą Matką, bo chce dobra każdego syna i córki tej ziemi.

„ Nie możemy koleiny raz, dać się nabrać na wolność, która jest łatwizną życia. Człowiek musi wytrzymać w trudnych sytuacjach, lecz musi trwać w dobrych postanowieniach – to jest droga wolności” –  zauważył ks. Biskup. Hierarcha zauważył także, że dziś w społeczeństwie jest pokusa ucieczki w stronę grzechu. Tymczasem człowiek musi być silny tak jak silna była Maryja. Mamy być dojrzałymi chrześcijanami, dlatego szukamy dostępu do Boga przez Maryję. Nasze życie powinno mieć piękną twarz – twarz Maryi. Ksiądz Łukasz wskazał, że „dziś duchowe odrodzenie człowieka dokona się wtedy gdy staniemy się radośni”. Gdy człowiek nie będzie radosny – nie zrozumie swojego życia.

Tegoroczne Uroczystości Odpustowe zostały zakończone pobłogosławieniem ziarna siewnego i tradycyjną procesją po której Ks. Biskup pobłogosławił wszystkich wiernych Najświętszym Sakramentem.

Tradycją już jest, że z odpustem złączone jest tzw. „Czuwanie Maryjne”, które w tym roku zgromadziło bardzo dużą grupę młodzieży wraz z ich duszpasterzami. Czuwanie odbywało się w przeddzień odpustu i rozpoczęło się Mszą Świętą Nowennową o godz. 18.00, po której poszczególne grupy młodzieżowe z okolic Sieradza wychwalały Boga śpiewając i grając na chwałę dobrego Boga i Maryi. Godzina 21.00 zebrała sporą grupę naszej parafii na Apelu Jasnogórskim, który poprowadził ks. Piotr Wolny –wikariusz parafii Dobra. W czuwaniu wzięła również udział grupa młodzieży z Dobrej i Boleszczyna oraz parafianie z parafii grochowy wraz z ks. proboszczem Radosławem Cyrułowskim. Ważnym momentem czuwania Maryjnego była modlitwa różańcowa ofiarowana w intencji przebłagania za akty profanacji, które miały ostatnio miejsce w kościele katolickim. Wspólne czuwanie zakończyła tzw. Pasterka Maryjna pod przewodnictwem ks. Antoniego Janickiego – proboszcza z parafii Tokary oraz z homilią ks. Franciszka Zygadlińskiego – proboszcza parafii Boleszczyn.

Tekst: Ks. Sebastian Szkop

FOTO: Karol Kaliński

Remont polichromii Kapliczki we wsi Dzierlin

„Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Narodzenia NMP w Charłupi Małej otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego  na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich wnętrza zabytkowej drewnianej kapliczki we wsi Dzierlin.”

Zaproszenie na „NOC ŚWIĘTYCH” – AKCJA PRZECIW HALLOWEEN

Odpust Narodzenia NMP – 8 września 2017 r.


Bp Mering w Charłupi Małej: Centralne Uroczystości Zawierzenia Diecezji Włocławskiej Niepokalanemu Sercu Maryi

Spojrzeć w oczy Matki Bożej Charłupskiej…

„W dniu urodzin Matki  Bożej doskonale wiemy z naszych domowych doświadczeń, że urodziny Matki nigdy nam się nie nudzą. Zawsze jako dzieci czekamy na ten dzień, myślimy, jak uczcić, jak pokazać swoją miłość, jaki przygotować prezent, by sprawić Matce trochę radości. Dzisiaj dajemy Matce Bożej w dniu Jej urodzin to, co mamy najcenniejszego i najpiękniejszego. Naprawdę dajemy naszą obecność. Obecność jest formą miłości. Tylko, kiedy się bardzo kocha, chce się być z tym kimś, kogo się darzy uczuciami. Dlatego w dniu urodzin Matki naszego Zbawiciela, ale
i naszej Matki, jest nas tak wielu”. Tymi słowami pozdrowił uczestników uroczystej liturgii odpustowej w Charłupi Małej Pasterz Diecezji biskup Wiesław Alojzy Mering, który 8 września br. przewodniczył Centralnym Uroczystością Zawierzenia Diecezji Włocławskiej Niepokalanemu Sercu Maryi w Charłupi Małej. Podczas uroczystej sumy ks. Biskup podkreślił, że we współczesnym świecie potrzeba, aby człowiek nieustannie zawierzał całego siebie nieskończonemu miłosierdziu Bożemu. „Ten który jest powołany przez Boga to znaczy, że Bóg interesuje się tym kimś; dlatego Go powołuje, ma dla niego jakieś plany; zna go od wieków”. Ksiądz Biskup wyraźnie zwrócił uwagę na to, że nie możemy się bać planów Boga wobec nas. Współczesny człowiek musi być także zapatrzony w Maryję; trzeba nam spojrzeć w pełne miłości oczy Maryi, bo w nich jest nasza nadzieja.

Uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godz. 12.00. Na samym początku, ksiądz Biskup we wnętrzu świątyni dokonał poświecenia odnowionych organów, które mają za zadanie upiększać przebieg wydarzeń liturgicznych. Następnie wyruszyła uroczysta procesja do ołtarza polowego na placu  przed kościołem wokół którego zgromadziły się rzesze wiernych chcących uczestniczyć w tych przepięknych duchowych wydarzeniach. Po przybyciu do ołtarza, Dostojnego Gościa przywitał ks. Prałat Grzegorz Drzewiecki – proboszcz parafii Narodzenia NMP w Charłupi Małej. Ksiądz Prałat wskazał, że dla ludzi wierzących to wielka radość kiedy
w najważniejszych momentach dziejów swej ojczyzny mogą przychodzić do Matki. Dziś kiedy jesteśmy 80 lat od momentu ukoronowania skroni Matki Najświętszej koronami papieskimi przychodzimy, aby ciągle te piękne wydarzenia sobie przypominać i nimi żyć – mówił ks. Prałat Grzegorz. Gospodarz miejsca wyraził radość, że sam Pasterz Diecezji jest dzisiaj z tą rzeszą wiernych, która od lat tak ufnie do tego miejsca przychodzi.

W dalszej części liturgii została wygłoszona homilia, która miała za zadanie zachęcić człowieka do tego, aby nie bał się prosić Boga i Jego Matkę o pomoc. Ksiądz Biskup przywołał wiele przykładów, które pokazywały, że trzeba budować przyszłość na Chrystusie. Zasadnicza część homilii została oparta na Słowie Bożym, która tego dnia była bardzo bogata. Ksiądz Biskup nawiązał do Ewangelii w której pojawił się rodowód naszego Pana – Jezusa Chrystusa. Choć te imiona, które się tam pojawiają są trudne do zapamiętania to jednak są częścią naszej chrześcijańskiej historii – mówił Ks. Biskup.

Uroczysta suma odpustowa posiadała również swój nadzwyczajny
i niepowtarzalny wymiar duchowy, bowiem właśnie w Charłupi Małej, w Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej, biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering
w uroczystym akcie zawierzenia oddał całą diecezję włocławską pod opiekę Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Tym samym wszyscy diecezjalnie pielgrzymujący do Charłupi Małej wyrazili swoją jedność z całym Kościołem
w Polsce, który właśnie tego dnia w każdej diecezji i parafii ponawia uroczysty akt dokonany przez Episkopat Polski w czerwcu br. w Krzeptówkach. „Nasza Matko
i Królowo, pragniemy – poprzez autentycz­nie chrześcijański styl życia – przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6)” – te słowa zostały chyba najbardziej wyakcentowane przez Księdza Biskupa, który chwilę wcześniej bardzo mocno podkreślał, ze nie ma innego przepisu na szczęście jak tylko trwanie u boku zawsze miłosiernego Boga.

Warto także zauważyć, że dzień 8 września dla wspólnoty kościoła
w Sanktuarium Matki Bożej Charłupskiej Księżnej Sieradzkiej jest dniem dorocznej uroczystości odpustowej. Dlatego wielkie wyróżnienie spotkało te wspólnotę, bo właśnie tu mogliśmy dokonać tego najważniejszego oddania się na własność Maryi. Tradycją już jest, że z tradycją odpustową złączone jest tzw. „Czuwanie Maryjne”, które w tym roku zgromadziło bardzo dużą grupę młodzieży wraz z ich duszpasterzami. Czuwanie odbywało się w przeddzień odpustu i rozpoczęło się Mszą Świętą o 18.00, po której poszczególne grupy młodzieżowe z okolic Sieradza wychwalały Boga śpiewając i grając. Godzina 21.00 zebrała sporą grupę naszej parafii na Apelu Jasnogórskim, który poprowadził ks. Przemysław Pilarski – poprzedni wikariusz parafii w Charłupi Małej. Wspólne czuwanie zakończyła tzw. Pasterka Maryjna pod przewodnictwem ks. Franciszka Zygadlińskiego – proboszcza z parafii Boleszczyn, który na to czuwanie przybył z grupą 40 parafian.

Tegoroczne Uroczystości Odpustowe zostały zakończone tradycyjną procesją po której Ks. Biskup pobłogosławił wszystkich wiernych Najświętszym Sakramentem.

Zdjęcia: autor Karol Kaliński